سال گفتگوی تمدن‌ها – کره جنوبی ۲۰۰۱

۸۰,۰۰۰ریال۳۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ کره جنوبی با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ KRS200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها - کره جنوبی
سال گفتگوی تمدن‌ها – کره جنوبی ۲۰۰۱