سال گفتگوی تمدن‌ها – پاکستان ۲۰۰۱

۵۰,۰۰۰ریال۲۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ پاکستان با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ PK200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها - پاکستان
سال گفتگوی تمدن‌ها – پاکستان ۲۰۰۱