سال گفتگوی تمدن‌ها – مولداوی ۲۰۰۱

۱۷۰,۰۰۰ریال۱,۱۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر دو قطعه‌ای چاپ مولداوی با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ MD200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها - مولداوی
سال گفتگوی تمدن‌ها – مولداوی ۲۰۰۱