سال گفتگوی تمدن‌ها – ماداگاسکار ۲۰۰۱

۴۰۰,۰۰۰ریال۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ ماداگاسکار با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ MG200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها - ماداگاسکار
سال گفتگوی تمدن‌ها – ماداگاسکار ۲۰۰۱