سال گفتگوی تمدن‌ها – قرقیزستان ۲۰۰۱

۱۲۰,۰۰۰ریال۴۶۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ قرقیزستان با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ KG200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها – قرقیزستان ۲۰۰۱