سال گفتگوی تمدن‌ها – جمهوری چک ۲۰۰۱

۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ جمهوری چک با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ CZ200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها - جمهوری چک
سال گفتگوی تمدن‌ها – جمهوری چک ۲۰۰۱