سال گفتگوی تمدن‌ها – بلغارستان ۲۰۰۱

۱۵۰,۰۰۰ریال۶۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ بلغارستان با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ BG200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها – بلغارستان ۲۰۰۱