سال گفتگوی تمدن‌ها – الجزایر ۲۰۰۱

۱۴۰,۰۰۰ریال۵۵۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای چاپ الجزایر با موضوع سال گفتگوی تمدن‌ها با شماره کاتالوگ DZ200101

صاف
سال گفتگوی تمدن‌ها - الجزایر
سال گفتگوی تمدن‌ها – الجزایر ۲۰۰۱