سال جهانی صلح – سازمان ملل ۱۹۸۶

نوشته فارسی کلمه “سلام” – شماره راهنما UNN198601

نیاز به راهنمایی دارید؟