پنجاهمین سالگرد صلیب سرخ – السالوادور ۱۹۷۴

یک عدد تمبر با سورشارژ از سری تمبر شش قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ السالوادور با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با شماره کاتالوگ SV197402O

 

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟