پنجاهمین سالگرد صلیب سرخ – السالوادور ۱۹۶۹

سری تمبر شش قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ السالوادور با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با شماره کاتالوگ SV196901

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟