اولین قطار سریع السیر – کوبا ۲۰۱۰

واگن‌های قطار ایرانی – شماره راهنما CU201002

نیاز به راهنمایی دارید؟