سازمان همکاری اقتصادی (اکو) – پاکستان ۲۰۱۷

۹۰,۰۰۰ریال۳۳۰,۰۰۰ریال

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ پاکستان با موضوع سازمان همکاری اقتصادی با شماره کاتالوگ PK201701

صاف
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) – پاکستان ۲۰۱۷