اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی – ترکیه 2007

پرچم جمهوری اسلامی ایران – شماره راهنما TR200702

نیاز به راهنمایی دارید؟