زنبورخوارها – زامبیا ۲۰۰۲

سری تمبر چهار قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ زامبیا با تصویر زنبورخوار گلوخرمایی ایرانی  با شماره کاتالوگ ZM200201

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟