رودکی – شوروی 1958

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر رودکی به شماره کاتالوگ SU195801

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟