روابط با ایران – پاکستان ۱۹۹۷

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ پاکستان با تصویر محمد اقبال و مولانا با شماره کاتالوگ PK199701

پاک کردن
روابط با ایران
روابط با ایران – پاکستان ۱۹۹۷
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟