راه‌آهن قزاقستان-ترکمنستان-ایران – ترکمنستان ۲۰۱۴

تصویر برج آزادی، پرچم و بخشی از نقشه ایران – شماره راهنما TM201401

نیاز به راهنمایی دارید؟