دیدار محمدرضا پهلوی از اتیوپی – اتیوپی ۱۹۶۸

دیدار محمدرضا پهلوی از کشور اتیوپی در سال ۱۹۶۸ – شماره راهنما ET196801

نیاز به راهنمایی دارید؟