دریای کاسپین مشترک با ایران – روسیه ۲۰۰۳

مشترک با ایران، کاغذ تمبر Chalk surfaced می باشد – شماره راهنما RU200301

مشترک ایران روسیه
دریای کاسپین مشترک با ایران – روسیه ۲۰۰۳
نیاز به راهنمایی دارید؟