دریای کاسپین مشترک ایران و روسیه – روسیه ۲۰۰۳

۶۰,۰۰۰ریال

سری تمبر دو قطعه‌ای مشترک با ایران چاپ روسیه با شماره کاتالوگ RU200301

صاف
دریای کاسپین مشترک ایران و روسیه – روسیه ۲۰۰۳