خطوط راه‌آهن بین المللی – ترکیه ۱۹۷۱

واگن‌های قطار ایرانی – شماره راهنما TR197103

نیاز به راهنمایی دارید؟