حیوانات – افغانستان 1967

سری تمبر سه قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ افغانستان با تصویر غزال ایرانی به شماره کاتالوگ AF196701

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟