حیوانات در حال انقراض – سازمان ملل ۱۹۹۸

سری تمبر چهار قطعه‌ای متصل به هم مرتبط با ایران چاپ سازمان ملل متحد دفتر ژنو واقع در سوئیس با تصویر گوزن زرد ایرانی به شماره کاتالوگ UNG199801

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟