جواهرات شوروی – شوروی ۱۹۷۱

سری تمبر شش قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر الماس شاه به شماره کاتالوگ SU197101

پاک کردن
جواهرات شوروی – شوروی ۱۹۷۱
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟