جلیل محمدقلی‌زاده – شوروی 1966

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر جلیل محمدقلی‌زاده به شماره کاتالوگ SU196601

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟