جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ آرژانتین – پاراگوئه ۱۹۷۸

ذکر نام ایران – شماره راهنما PY197802