جام جهانی فوتبال – زئیر ۱۹۷۸

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال

دو قطعه سونیرشیت چاپ جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر) با تصویر تیم ملی فوتبال ایران با شماره کاتالوگ CD197802

موجود در انبار

جام جهانی فوتبال – زئیر ۱۹۷۸

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال