جام جهانی فوتبال – زئیر ۱۹۷۸

۱۳۰,۰۰۰ریال۵۲۰,۰۰۰ریال

سری تمبر هشت قطعه‌ای چاپ جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر) با تصویر تیم ملی فوتبال ایران با شماره کاتالوگ CD197801

صاف
جام جهانی
جام جهانی فوتبال – زئیر ۱۹۷۸
Open chat