جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه – بوسنی و هرزگوین ۱۹۹۸

۷۰۰,۰۰۰ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ریال

پرچم و بازیکن ایران – شماره راهنما BA199801

صاف
جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه – بوسنی و هرزگوین ۱۹۹۸
نیاز به راهنمایی دارید؟