جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه – توگو ۱۹۹۷

پرچم جمهوری اسلامی ایران – شماره راهنما TG199701

نیاز به راهنمایی دارید؟