جابر بن حیان – سوریه ۱۹۹۷

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ سوریه با تصویر جابر بن حیان به شماره کاتالوگ SY199701

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟