تاریخ فرانسه – راس‌الخیمه ۱۹۷۰

سری تمبر هجده قطعه‌ای [بصورت شش نوار سه‌تایی] مرتبط با ایران چاپ راس الخیمه با تصویر فرستاده ایرانی در دیدار با ناپلئون بناپارت با شماره کاتالوگ AER197001

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟