بهرام گور – آذربایجان ۱۹۹۷

سری تمبر چهار قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ آذربایجان با تصویر مجسمه بهرام گور واقع در باکو با شماره کاتالوگ AZ199702

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟