باستان‌شناسی – سائوتومه و پرنسیپ ۲۰۰۸

ذکر نام Persa و تصویر “سردیس آتوسا” و “بازوبند طلایی بز و پرنده هما” – شماره راهنما ST200801

نیاز به راهنمایی دارید؟