انقلاب اسلامی ایران – یمن جنوبی ۱۹۸۰

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ یمن جنوبی با موضوع انقلاب اسلامی ایران با شماره کاتالوگ YES198001

صاف
انقلاب اسلامی ایران – یمن جنوبی ۱۹۸۰