هفتصدمین زادروز امیرخسرو دهلوی – پاکستان ۱۹۷۵

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ پاکستان با تصویر امیرخسرو دهلوی به شماره کاتالوگ PK197501

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟