نمایش دادن همه 4 نتیجه

در برخی منابع به ابن سینا نسبت داده شده - شماره راهنما SO199701

ذکر کلمه Persian Carpet - شماره راهنما KT201601

غزال ایرانی (Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa، زردتاغ (White Saxaul (Haloxylon persicum و خارشتر ایرانی (Persian Mannaplant (Alhagi pseudalhagi - با شماره راهنما UZ201902

رز زرد ایرانی به انگلیسی Persian Yellow Rose و نام علمی Rosa foetida persiana - شماره راهنما CH197701

نیاز به راهنمایی دارید؟