فیلتر محصولات نمایش همه 10 نتیجه
فیلتر انتخاب شده
سال انتشار
فیلتر انتخاب شده
در انبار موجود نمی باشد

تصویری از صفحه شاهنامه با نقاشی شرنج موجود در موزه متروپولیتن نیویورک - شماره راهنما NI197601

در انبار موجود نمی باشد

ذکر کلمه PERSAS و تصویری از صفحه شاهنامه موجود در موزه متروپولیتن نیویورک - شماره راهنما PY198201

در انبار موجود نمی باشد

ذکر نام شاهنامه و تصویری از صفحات آن - شماره راهنما PY197803

در انبار موجود نمی باشد

ذکر کلمه Persia - شماره راهنما VG198801

در انبار موجود نمی باشد

ذکر کلمه Perse و تصویر شطرنج نیشابوری - شماره راهنما GN201201

در انبار موجود نمی باشد

مهره شطرنج و ذکر کلمه PERSE، سورشارژ 150F - شماره راهنما BJ199601

در انبار موجود نمی باشد

مهره شطرنج و ذکر کلمه PERSE، سورشارژ 300F - شماره راهنما BJ200801

در انبار موجود نمی باشد

داهومی ۱۹۷۵ - ۱۹۵۸

المپیاد شطرنج – داهومی ۱۹۷۴

مهره شطرنج ایرانی و ذکر کلمه PERSE - شماره راهنما DH197401

در انبار موجود نمی باشد

مسابقات شطرنج زنان در تهران - شماره راهنما SB201702

در انبار موجود نمی باشد

مسابقات شطرنج زنان در تهران - شماره راهنما SB201701