کاغذ خط‌دار

Paper verge = Laid paper

اصطلاحا به نوعی کاغذ تمبر می‌گویند که در خمیر آن خطوط موازی، به صورت افقی، عمودی و یا مورب دیده شود به‌طوری که اگر تمبر را در مقابل روشنایی قرار دهند خطوط تاریک و روشن در متن کاغذ دیده می‌شود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟