وسط وارو

Center inverted

چاپ رنگ دوم تمبر به طور معکوس چاپ می‌شود که اغلب در تمبرهایی که یک‌رنگ نیستند اتفاق می‌افتد. مانند تمبرهای دورالوان ناصرالدین شاه ۱۲۵۷ شمسی و بعضی تمبرهای جدید که شکل وسط تمبر نسبت به کادر دور آن معکوس چاپ شده.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟