مینی‌شیت

Miniature sheet

به ورقه‌هایی می‌گویند که یک یا چند عدد تمبر در داخل آن جا گرفته باشد. مینی‌شیت به همان حالت کامل یا ورقی نگه‌داری می‌شود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟