عیوب تمبر

عیوب تمبر عبارتند از پارگی، کندگی، تاخوردگی، کثیفی و در مورد تمبرهای نو، فاقد چسب اصلی بودن است. متاسفانه در تمبرهای ایران که چاپ آن‌ها به طریق افست بوده که عمل چسب زدن پس از اتمام چاپ و آن هم به صورت بسیار ابتدایی انجام گرفته در کاغذ تمبرها در پشت آن‌ها چروک و بعضا حالاتی دیده می‌شود که با مالش دادن مداد در پشت تمبر این چروک‌ها برطرف می‌گردند و باید توجه داشت که این چروک‌ها را به هیچ وجه نبایست دلیل خرابی تمبرها دانست و به سادگی رفع می‌شوند. مگر در صورتی که کاغذ تا خورده شده و اثر شکستگی در تمبر ظاهر باشد، در چاپ هلیوگراور که چاپ تمبر ها روی کاغذهای از قبل چسب خورده (این نوع کاغذها در کارخانه سازنده قبلا چسب زده شده و کاغذ چسب دار داخل ماشین چاپ قرار می‌گیرد) انجام می‌گیرد چروک و یا ناصافی دیده نمی‌شود و صاف و یکنواخت هستند. در سال‌های اخیر کلیه تمبرها با این نوع ماشین و با استفاده از کاغذهای چسب دار چاپ شده‌اند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.