شارنیه

« Back to Glossary Index

Charnier

تکه زرورقی که در پشت تمبر و محلی که می‌خواستند تمبر را نگه‌داری کنند می‌چسباندند را شارنیه می‌گویند. در گذشته به دلیل نبود آلبوم‌های مخصوص و مناسب از شارنیه استفاده می‌کردند. امروزه استفاده از آن دیگر مرسوم نیست. تمبرهای باطل نشده (مهر نخورده) دوران قاجار و پهلوی اول تقریبا همگی دارای اثر شارنیه هستند که مورد قبول مجموعه‌داران است. در مورد تمبرهای دوره پهلوی دوم، به جز در چند مورد استثنایی، بهتر است همگی بدون اثر شانیه در پشت تمبر جمع‌آوری شوند. تمبرهای دوره قاجار و پهلوی اول در صورتی که بدون اثر شارنیه باشند از ارزش بالاتری برخوردارند.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟