سورشارژ

Surcharge = Overprint

وسیله‌ای از فلز و یا پلاستیک که جهت تغییر قیمت و یا رسمی شدن تمبر و یا معرفی آن برای مصارف خیریه، موقتی و یا تغییر حکومت و سلطنت و موارد دیگر تهیه نموده روی تمبر می‌زنند. به آنچه از این قبیل که نام برده شد و روی تمبر اضافه شود سورشاژ می‌گویند. گاهی بر اثر اشتباه، در این قبیل تمبرها سورشاژ معکوس و یا مکرر بوجود می‌آید. سورشاژهای تقلبی زیاد وجود دارد که افراد سود جو برای سوء استفاده درست کرده‌اند. برای تشخیص تمبرها با سورشاژ اصلی از تقلبی باید دقت نمود و به مدارک اصیل مراجعه کرد و حتما از افراد و محل مورد اعتماد این قبیل تمبرها را خریداری نمود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟