سری تمبر

وقتی یک عدد یا تعدادی تمبر برای یک مناسبت یا منظوری منتشر می‌شود، به آن انتشار یک “سری تمبر” می‌گویند. در واقع می‌توان واژه سری را به عنوان واحد شمارش تمبر به حساب آورد، مثلا در سال ۱۳۸۱ سری ” روز نیروی هوایی ” در پنج قطعه تمبر منتشر شد. سری تمبر یک عددی را اصطلاحا ” تک سری” می‌گویند.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.