ردیف یا باند

۳ یا ۴ کلیشه را پهلوی هم بطور افقی به نام افقی و یا روی هم به نام ردیف عمودی قرار داده و چاپ می‌کردند ولی عموما باند به چند تمبر دندانه دار و یا بدون دندانه می‌گویند که کنار هم از ورق اصلی جدا شده باشند. (تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران به صورت باند چاپ شده‌اند)

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.