دپلاسه

« Back to Glossary Index

Deplace = Deplaced

در چاپ بعضی تمبرها که چند رنگ چاپ می‌شوند گاهی ضمن چاپ، یکی از رنگ‌ها از محل اصلی خارج و جای آن سفید باقی می‌ماند و یا رنگ دیگر جانشین رنگ قبلی شده، به این نوع تغییر محل چاپ دپلاسه می گویند (اصل لغت از فرانسه است).

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟