دندانه

Perforation

به سوراخ هایی که جهت جداسازی سریع و آسان اطراف تمبر وجود دارد، پرفراژ یا دندانه می‌گویند. در بعضی تمبرها اختلاف دندانه‌ها باعث تفاوت در ارزش آن می‌شود. برای اندازه‌گیری و تعیین تعداد دندانه تمبر، می‌توان از دندانه شمار استفاده کرد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟