تمبر یادگاری

همانطوری که از نام آن پیداست منحصرا به مناسبت رویداد مخصوص که مورد توجه می‌باشد چاپ و منتشر می‌شود. تعداد تمبر در یک سری یادگاری، یک تا چند قطعه می‌تواند باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟